Treningstider høst 2016

For å skape et så godt treningstilbud for flest mulig er alle parti åpen for gutter og jenter!  Påmelding vil åpne på onsdag kl 19:00 på en link som legges på hjemmesiden. Det er ikke mulig å melde seg på før da. Eventuelle spørsmål kan sendes på mail til: mats.oshaug@hotmail.com eller may.bente@trollfjord.no.

Første mål for troppene er juleoppvisning. Noen troppen skal på konkurranser før den tid i tillegg.

Her er oversikt over tropper, aldersklasser og timefordeling:

Foreldre og barn – født 2014
Mandag 17:00 – 17:45
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Dette er tre kvarter hvor foreldre og barn kan utfolde seg i fysisk aktivitet med gymnastiske impulser. Barna blir utfordret på diverse gymnastiske elementer med stor grad av veiledning. For at alle barna skal få god oppfølging er foreldrene med på trening og veileder sitt eget barn sammen med trenerne. Den som følger barnet trenger ikke være mamma eller pappa.

Foreldre og barn – født 2013
Mandag 17:45 – 18:30
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Dette er tre kvarter hvor foreldre og barn kan utfolde seg i fysisk aktivitet med gymnastiske impulser. Barna blir utfordret på diverse gymnastiske elementer med stor grad av veiledning. For at alle barna skal få god oppfølging er foreldrene med på trening og veileder sitt eget barn i samsvar med trenerne. Den som følger barnet trenger ikke være mamma eller pappa.

Gymlek født 2012
Tirsdag 17:00 – 17:45
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Barna får utfolde seg i trygge og sikre omgivelser, hvor turn gjennom lek vil stå i fokus. Det vil være stort fokus på varierte bevegelser hvor turnelementer vil bli integrert i aktivitetene.

 Gymlek født 2011
Tirsdag 17:45 – 18:30
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Barna får utfolde seg i trygge og sikre omgivelser, hvor turn gjennom lek vil stå i fokus. Det vil være stort fokus på varierte bevegelser hvor turnelementer vil bli integrert i aktivitetene. 

Turn for 1. klasse
Onsdag 17:00 – 18:00
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Barna får utfolde seg i trygge og sikre omgivelser, men øvelsesutvalget vil gi gymnastene større utfordringer enn på gymlek. Det vil være stort fokus på varierte bevegelser hvor turnelementer vil bli integrert i aktivitetene.

Turn for 2. klasse
Onsdag 18:00 – 19:00
Hoppensprett Melbu – HV leiren
Barna får utfolde seg i trygge og sikre omgivelser, men øvelsesutvalget vil gi gymnastene større utfordringer enn på gymlek. Det vil være stort fokus på varierte bevegelser hvor turnelementer vil bli integrert i aktivitetene.

Apparatturn 3.-5. Klasse
Tirsdag 18:00 – 19:00
Gymsalen v/Hadsel vgs
I løpet av denne timen vil barna få erfaring med grunnleggende apparatturn. Barna vil få kjennskap til alle apparatene som benyttes for begge kjønn, altså skranke, bøylehest, svingstang, hopp, frittstående og bom. Alle øvelser tilpasses nivået til den enkelte gymnast, men da utfordre barnas styrke, koordinasjon og bevegelighet.

Apparatturn junior og senior
Gymsalen v/Hadsel vgs
Guttene og jentene som trener i denne grupper trener mot større konkurranser som Kretsmesterskap, Nord Norsk Mesterskap og mulighet for deltagelse i nasjonale konkurranser. For å bli tatt ut til denne troppen kreves det stort engasjement fra gymnasten/ungdommene og foreldrene.

SALTO 3.-5. Klasse
Torsdag 16:30 – 17:30
Gymsalen v/Hadsel vgs
SALTO står for sosial, allsidig, lek, turn og o….. Innenfor SALTO får gymnastene øve seg på ulike gymnastiske elementer på matte, springbrett mot kasse og trampett. I år har vi inkludert rytme og bevegelse i denne troppen for å skape ei enda mer allsidig trening. Gymnastene på dette partiet vil reise på SALTO konkurranser i Lofoten, Ofoten eller Vesterålen opptil to ganger i året. Foreningen reiser da og konkurrerer som et lag.

SALTO 6. Klasse og eldre
Torsdag 17:30 – 19:00
Gymsalen v/Hadsel vgs
SALTO står for sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning. Innenfor SALTO får gymnastene øve seg på ulike gymnastiske elementer på matte, springbrett mot kasse og trampett. I år har vi inkludert rytme og bevegelse i denne troppen for å skape ei enda mer allsidig trening. Gymnastene på dette partiet vil reise på SALTO konkurranser i Lofoten, Ofoten eller Vesterålen opptil to ganger i året. Foreningen reiser da og konkurrerer som et lag.

Show og Oppvisning fra 7. Klasse
Tirsdag 19:00 – 20:00
Gymsalen v/Hadsel vgs
Timen er en sosial arena fylt med dans, gymnastiske elementer og akrobatikk. Et lavterskeltilbud hvor det er rom for tilpasning for alle som deltar. Gymnastene vil lære seg en koreografi som vil brukes under oppvisninger. Denne gruppen skal reise for å delta på Landsturnstevne i Haugesund 23.-28. juni 2017.

 Voksenturn
Tirsdag 20:00 – 21:00
Gymsalen v/Hadsel vgs
Et aktivitetstilbud for voksne. God blanding av aerobic, styrke, bevegelighet og dans i et godt sosialt miljø gir treningsglede og mestringsfølelse. Om deltagelsen blir god vil det trenes mot Landturnstevnet i Haugesund 23.-28. juni 2017.