Over 170 gymnaster!

Denne uken starter vi med treningene for våre påmeldte gymnaster. Vi har over 170 påmeldte før oppstart, men vi har fortsatt noen plasser ledig på våre 11 breddepartier. Noen partier har ledig plass, men vi har også noen partier med venteliste.

Vi ber alle om å sette av lørdag 3. desember kl 15:00! Da inviterer vi til juleoppvisning i Vesterålshallen.

Vi ser fram til en høst med mestring, glede og utvikling.