Unge på Idrettskonferansen i Nordland 2016

I helgen går Idrettskonferansen i Nordland av stabelen, hvor hele Nordlandsidretten samles til en felles konferanse. Tema for konferansen er «Sammen skaper vi fremtidens idrettslag». Vi er på plass med tre unge representanter som skal lære og ta med seg ny kunnskap og giv for å utvikle vår klubb på Melbu. 

Mia Olsen, Edvard Bjørk og Marita Olsen et alle aktivite trenere i klubben, og Edvard sitter i klubbens styre. De bidrar til aktivitet og skal sammen med resten av trenerne og styret bidra til å utvikle treningstilbudet på Melbu. 

Grunnlaget legges i gym og turn!