Årsmøte – onsdag 08. mars 2017

Melbo Turnforening avholder årsmøte

Onsdag 08. mars 2017

Kl. 20:00, i lokalene til NAF glattkjøringsbane

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må

være styret i hende innen 1. mars, til may.bente@trollfjord.no

Hilsen styret