Ungdommen! 

I forbindelse med Ungdomsstevne2k17 har VA/VOL intervjuet ungdommen i arrangementkomitéen i dag for status frem mot arrangementet. Følg med på VOL. Komitéen kan opplyse om at de vil ta i mot over 150 deltagere og trenere fra 9 klubber i Nordland. (Forts under bildet) 


Ungdommen sier de ønsker å vise frem at turn er en idrett med plass for ungdom på alle nivå. Samtidig tar de med seg god erfaring med å arbeide med arrangementene.