Priser sesongen 2017 – 2018

Mysoft er vårt medlemsregister. Alle gymnaster skal være meldt inn her før de kan starte på et parti. Alle deltakeravgifter faktureres herifra. Faktura sendes elektronisk til epostadressen som er registrert på det enkelte medlem. Deltakeravgift for høstsemesteret faktureres 15.september, avgift for vårsemesteret faktureres 15.januar. Etter hvert vil påmeldinger til stevner og konkurranser også genereres gjennom dette systemet. Utestående faktura fører til at du ikke får meldt deg på. Alle påmeldinger er bindende, dette gjelder både til partier, konkurranser og stevner. Kontingent kan vurderes refundert ved legeerklæring.

Deltakeravgift/medlemsskap

Medlemmer som har betalt sin kontingent er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine avtaler. Detaljert informasjon ligger på http://www.gymogturn.no.
Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Dette avholdes i mars. Foresatte som ikke er medlemmer har talerett, og oppfordres til å møte.

Når du nå er tatt opp som medlem, blir kontingenten automatisk sendt ut selv om du ikke har meldt deg på et parti. Utmelding må skje skriftlig til may.bente@trollfjord.no (lovbestemt av NIF).

Priser sesongen 2017 – 2018

Tid i salen Høst 2017 Vår 2018 Sum pr. år
45 minutter 300,00 450,00 750,00
60 minutter 500,00 650,00 1 150,00
90 minutter 600,00 750,00 1 350,00
Konkurranseturn 1 000,00 1 500,00 2 500,00