Faktura for høsten 2017

Da er faktura for høst-termin 2017 sendt ut på mail til alle registrerte turnere. Vi gjør oppmerksom på at det er to betalingsterminer pr. turnår, og at faktura for vår-termin vil bli sendt ut i midten av januar 2018.

Dersom betalingsfristen ikke overholdes risikerer man å miste sin plass på den/de tropp(er) man er påmeldt på. Vi har fortsatt barn på venteliste som gjerne vil turne, disse vil få tilbud om plass med en gang det blir ledig på de partiene det gjelder. 

Hilsen styret i MTF