RUT og LUM

En viktig del av utviklings- og treningsarbeidet for å bli en god apparatturner er nemlig å dele kunnskap med andre. Lokale og Regionale treningssamlinger for både jenter og gutter er et godt bidrag til dette, ei samling hvor Norges Gymnastikk- og Turnforbund dekker kostnader for en kvalifisert hovedtrener. Dette sikrer kvalitet på samlingen. Trenere får nye kunnskap samtidig som gymnastene får utvikle sine ferdigheter i et sosialt og spennende miljø.

Gutteturnere fra Melbo TF har i høst deltatt på LUM samling i Narvik, hvor man blant annet trener sammen med gymnaster som trener og konkurrerrr på nasjonalt nivå. Det er mange profesjonelle trenen til stede som veileder og utvikler. Denne helgen er Mathilde Karlsen, Julianne Adolfsen og Julie Gjessen på plass i Vågar Idrettspark for å delta på RUT samling for Juniorgymnaster. De vil gå godt med påfyll av trening og utvikling.

2. og 3. desember huser vi RUT-samling for aspirant og rekrutt på Melbu.