Oppstart vårtermin, 2017/2018

Da er det oppstart av turning etter juleferien, fra i dag 04.01.18. Samme tropper, tider og steder.

Vi gjør oppmerksom på at ny termin betyr ny faktura/innbetaling. Faktura kommer på oppgitt mail rundt 15.01.18. De som ikke har betalt for høst-terminen kan risikere å miste plassen sin. Usikker på om du/dere har betalt, send mail til may.bente@trollfjord.no.

Alle som turna før jul vil automatisk bli flyttet over til vår-terminen. De som ikke skal fortsette må melde seg ut selv via vårt medlemssystem MySoft snarest.

Velkommen!

Hilsen styret og instruktører