Årsmøte

Melbo Turnforening avholder årsmøte onsdag 14. mars 2018, kl 20.00, i lokalene til NAF glattkjøringsbane.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars 2018, til post@melboturnforening.no

Hilsen styret