Komiteliste – turnsportens dag 2018!

Her er komite-oversikten til turnsportens dag.

OBS!! Vær oppmerksom på at start-tidspunkt er endret til kl 17.00, pga forballkamp, andre tidspkt forskyves tilsvarende.