Rigging av utstyr – Turn jenter (tirsdager)

For å aktivisere 45 jenter på 2 timer i 4 ulike apparater trenger vi hjelp fra dere foreldre til å klargjøre apparater og rigge ned apparater. Vi har satt opp rulleringslister for dette slik at belastningen for dere ikke skal bli for stor. Om dere ser at dere har tid ved henting og levering selv om dere ikke står på lista sette vi alltid pris på ekstra hjelp.

Rigging 17:00-17:15 og rydding 18:45-19:00.

Det er viktig at de som står på lista møter med en representant slik at barna får den tiden de trenger i apparatene og vi trenere kan fokusere på barna istedenfor å rigge utstyr. Kan dere ikke møte må dere selv sørge for at noen andre stiller.

Drømmen om turnhall lever enda.

Hilsen Amalie, Tina, Matilde og Mats

2018-09-25 (3)

2018-09-25 (4)

Her er oppsettet som skal rigges (Mats hjelper til):

IMG_3311IMG_3310IMG_3312IMG_3314