Det innkalles til årsmøte i Melbo Turnforening for driftsåret 2018.

Onsdag 20.02.2019, kl. 20.00, i lokalene til NAF glattkjøringsbane, Melbu.

Vanlige årsmøtesaker.

Følgende styreverv er på valg: leder ( velges for 1 år av gangen), 1 styremedlem, 1 varamedlem, 2 ungdomsrepresentanter ( velges for 2 år). Til økonomikomiteen skal det velges 3 representanter for 2 år. Dersom du har lyst til å bidra med styrearbeid sånn at vi kan fortsette å aktivisere både unge og voksne, ikke nøl med å ta kontakt med styret snarest. Valgkomiteen vil ta kontakt med foresatte i løpet av kort tid.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Kan sendes til post@melboturnforening.no eller til Melbo Turnforening, postboks 141, 8459 Melbu.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut her på hjemmesiden 1 uke før årsmøtet.

Hilsen styret i Melbo Turnforening