Innkalling til årsmøte for driftsåret 2018 – NY DATO

Det innkalles til årsmøte i Melbo Turnforening for driftsåret 2018.

Ny dato: Onsdag 13.03.2019, kl. 20.00, i lokalene til NAF glattkjøringsbane, Melbu.

Vanlige årsmøtesaker.

Følgende styreverv er på valg: leder ( velges for 1 år av gangen), 1 styremedlem, 1 varamedlem, 2 ungdomsrepresentanter ( velges for 2 år). Til økonomikomiteen skal det velges 3 representanter for 2 år. Dersom du har lyst til å bidra med styrearbeid sånn at vi kan fortsette å aktivisere både unge og voksne, ikke nøl med å ta kontakt med styret snarest. Valgkomiteen vil ta kontakt med foresatte i løpet av kort tid.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Kan sendes til post@melboturnforening.no eller til Melbo Turnforening, postboks 141, 8459 Melbu.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av foreningen i minst en måned og ha oppfylt medlemsforplikter (f.eks ha betalt skyldig kontingent). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Saksliste, årsberetning, regnskap og øvrige dokumenter kan lastes ned her.

Hilsen styret i Melbo Turnforening