Informasjon om korona

Etter oppdatert informasjon fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund og informasjon fra videregående om stengt gymsal inntil videre, har styret i foreningen vedtatt å avlyse all trening for breddepartier for resten av sesongen 2019/2020. Vi driver en idrett hvor vi ikke har mulighet til å overholde de smitteverntiltakene som kreves.

Konkurranseutøvere vil få løpende informasjon fra deres trenere. 

Turnsportens dag og kretsturnstevner er også avlyst for denne sesongen.