Innkalling til årsmøte – 18. mai

Det innkalles med dette til årsmøte i foreningen mandag 18. mai kl 20:00. Agenda er vanlige årsmøtesaker. Endelige sakspapirer offentliggjøres på vår hjemmeside senest en uke før møtet.

Saker skal være styret i hende senest 2 uker (4. mai) før årsmøtet. post@melboturnforening.no

Alle som har vært medlem i mer enn 3 måneder og har fylt 15 år har stemmerett. Møtet avholdes på web med mindre det lettes på restriksjonene for større forsamlinger. Informasjon kommer.

Innkalling er også sendt til alle medlemmer pr mail.