Nytt styre og sommerhilsen

Foreningen gjennomførte sitt årsmøte 18. mai 2020 i aulan på Melbu Skole med 14 stemmeberettigede. Det ble informert om god aktivitet i 2019 og et positivt resultat i regnskapet. På årsmøtet ble følgende styre valg:
Leder: Mats Celius Oshaug
Nestleder: Hilse Kristin Rynesli
Styremedlemmer: Cecilie Røgeberg, May-Kristin Rørtveit, Connie Edvardsen, Trine Bratland Rønning og Frida Rønning
Varamedlemmer: Elisabeth O. Korneliussen og Lotte Kristiansen

Sommerhilsen
Våren og sommeren 2020 ble ikke slik som vi hadde tenkt, hvor all breddeaktivitet og alle arrangement har vært avlyst. Styret i foreningen har bestemt at vi planlegger for oppstart for alle aktiviteter og vi vil gjennom sommeren arbeide med ulike tiltak som kan iverksettes ut i fra smittestatus. Informasjon kommer ut så snart den er klar.

Rull på gressset, ta salto i vannet og stå på hode i sofan. All turning er lov i sommer, også gleder vi oss til en høst full av masse turnaktivitet både for barn, ungdom og voksne. Grunnlaget legges i gym og turn!
(forts. under bildene)

Prosjekt Melbu Turnhall
En av de viktigste sakene som ble behandlet på årsmøtet var videre strategi for etablering av turnhall på Melbu. Årsmøtet valgte enstemmig at prosjektgruppa skal arbeide for en struktur hvor Hadsel Kommune er eier av hallen, Hadsel Kommune eller Hadsel Hallpark Drift er ansvarlig for drift og utleie, men foreningen skal leie og disponere hallen og skal kunne drive fremleie. Saken angående leie og fremleie omhandler kompetansen som kreves for å drive med aktivitet i en turnhall. Denne er det foreningen som innehar, og på bakgrunn av dette bør være ansvarlig for aktiviteten som foregår. Prosjektgruppa vil fremlegge prosjektbeskrivelse med rom- og funksjonsprogram for turnhallen til administrasjonen og politikerne i Hadsel så snart det er klart.

Trenerkabal høst 2020
Vi er alltid på jakt etter trenere med ulike roller på trening. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra. Vi gir god opplæring til alle. Klikk her!

 

Styret i foreningen ønsker alle en god sommer.