Info – oppstart høst 2020

Vi har mange henvendelser om når vi åpner for høstens påmelding, men foreløpig har vi dårlige nyheter. Beklager sein informasjon, men vi har selv mottatt informasjon seint på grunn av Covid-19 situasjonen.

1. klasse – 19. år
På grunn av Covid-19 skal det lages føringer fra Nordland Fylkeskommune, som vi leier gymsalen av. Disse vil ikke vær klar før etter skolestart. Så snart føringene er klar og vi får tildelt timer i gymsalen vil vi legge ut informasjon om høstens treningstilbud og påmelding.

Barnehagebarn
På grunn av restriksjoner for bruk av turnrommet i barnehagen, må barnehagen prioritere å bruke rommet selv. Derfor vil oppstart for barnehagebarn slik det er nå bli januar 2021. Vi kommer tilbake med informasjon så snart som mulig.

20 år og eldre
Vi har dessverre ikke lov til å åpne for trening for denne aldersgruppen, men vi kommer sterkere tilbake når de åpner for det.

Spørsmål kan stilles oss på post@melboturnforening.no eller på vår facebookside.

Vi ser frem til å komme igang igjen med trening!