Innkalling til årsmøte for driftsåret 2020

Det innkalles til årsmøte i Melbo Turnforening for driftsåret 2020.

Tirsdag 27.4.2021, kl. 20.00
Møtested vil publiseres ei uke før, eventuelt vil møtet gjennomføres digitalt.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet. Kan sendes til post@melboturnforening.no eller til Melbo Turnforening, postboks 141, 8459 Melbu.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av foreningen i minst en måned og ha oppfylt medlemsforplikter (f.eks ha betalt skyldig kontingent). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Saksliste, årsberetning, regnskap og øvrige dokumenter gjøres tilgjengelig én (1) uke før årsmøtet.

Hilsen styret i Melbo Turnforening