Juleoppvisning utsettes til 22. januar

Tradisjon tro har vi invitert til Juleoppvisning den 27. november i Vesterålshallen. Arrangementet samler normalt 500-600 personer fordelt på barn, foreldre, onkler og tanter, besteforeldre, oldeforeldre og bekjente. Vi samler en spredt gruppe mennesker da medlemmene våre kommer fra alle kanter av Hadsel. 

På grunn av smittesituasjonen i Hadsel har styret og arrangementskomitéen i foreningen valgt å utsette Juleoppvisningen, dette etter dialog med smittevernledelsen i kommunen. 

Nyttårsturn
Vi flytter arrangementet til 22. januar kl 14:00 og inviterer med det til Nyttårsturn i Vesterålshallen. Komitélister sendt ut til Juleoppvisning blir videreført. Vi sender ut påminnelse i forkant av arrangementet. 

Trening
Selv om vi utsetter arrangementet tar vi som planlagt juleferie fra trening i uke 48-52. Vi viderefører treningstider fra i høst og utvider høstsemesteret med trening til og med uke 3 for å være klar til Nyttårsturn. 

Påmelding til Vårsemesteret blir lagt ut i midten av januar hvor eksisterende medlemmer får prioritet på plasser før vi eventuelt slipper til nye medlemmer. Oppstart av Vårsemesteret vil bli i uke 4.