Info om vår-semester 2022 og oppvisning

Godt nyttår til alle!

Nyttårsoppvisning 22. januar

Vi planlegger for gjennomføring av Nyttårsoppvisning den 22. januar (etter utsettelsen før jul). Dugnadslister fra juleoppvisning videreføres og blir sendt på e-post til alle medlemmer.

Alle som hadde plass på turning før juleferien har sine plasser frem til den 22. januar. I utgangspunktet tar vi ikke inn nye gymnaster i ukene frem til dette.

Nytt semester

Vi forlenget høstsemesteret til å vare til og med uke 3 på grunn av utsettelsen av juleoppvisningen. Dette har medført at påmelding til nytt semester også er utsatt.

Fra 24. januar (uke 4) starter vi vår-semesteret som vil vare frem til turnsportens dag for de minste og forhåpentligvis et turnstevne for de som er i skolealder. Vi åpner for påmelding i midten av januar, dette blir annonsert på vår hjemmeside.