Påmelding Høst 2022

Vi kan med glede invitere til nytt semester med trening i Gymsalen i Hadsel vgs avd Melbu og på Turnrommet i Hoppensprett Melbu.

Årets turnsesong blir endelig som normalt! Vi planlegger for arrangement til jul og turnsportens dag i april. Det vil underveis i sesongen også arrangement for de ulike gruppene, dette vil annonseres i SPOND og på nett. Alle som er i skolealder trener for å reise på turnstevne våren 2023, dette gleder vi oss MASSE til!

Trening starter fra 30. august

Eksisterende medlemmer er allerede på plass i SPOND – ved ønske om bytte av parti eller utmelding av forening ber vi om at dette gjøres skriftlig via SPOND eller pr e-post til post@melboturnforening.no.

PÅMELDINGSSKJEMA for NYE MEDLEMMER

Treningstilbud høsten 2022

Show 1-2 klasse, 3-4 klasse og 5-6 klasse
Denne troppen er først og fremst en stevne- og oppvisningstropp. Samhold og fellesskap er viktig for at troppen skal klare nye elementer og utfordringer. Liker du bevegelse, utfordringer og trening i fellesskap, er dette troppen for deg. Det lages programmer der turn, gymnastikk, akrobatikk og dans kombineres, alt er lov. Det å kunne trene mot et mål motiverer de fleste, og gjennom stevner og oppvisninger får du muligheten til det. Det blir ikke bare alvor, timene legges opp etter gymnastenes ferdigheter, samtidig som gymnastene vil bli utfordret for å nå nye mål.

Turn med apparater 1-2 klasse, 3-4 klasse og, 5 klasse og eldre
På disse partiene får barna prøve de apparatene vi har å by på. Vi tilpasser treningene til barna som melder seg på og vil la dem få prøve et bredt utvalg av de apparatene foreningen har. Vi har fokus på et variert treningstilbud for både gutter og jenter. Det vil være mange trenere til stede slik at vi kan tilpasse treningen til alle nivåer. Foreningen har blandt annet airtrack, trampett, skranke, ringer, svingstang og masse skummoduler.

Paraturn
På denne troppen setter vi vennskap og fellesskap, på tvers av alder, veldig høyt. Paraturn er et tilbud til barn og unge med nedsatt eller manglende funksjonsevne, det er også et tilbud til hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Det trenes litt styrke, balanse, kondisjon, koordinering og ikke minst så er det masse lek. Vi bruker store apparater og små apparater/redskaper, det er alltid noe for alle å holde på med.

Dametroppen
Lavterskeltilbud for de som ønsker å beveges seg fast en time i uka i et sosialt lag. Bevegelse til musikk, innøving av program og en god dose basistrening sammen med god stemning får du på dette partiet. Sommeren 2022 var partiet med på Landsturnstevnet i Sandefjord, og sommeren 2023 planlegges det tur til Gymnastrada i Amsterdam. Alle er velkommen!

Gymlek
Barna bruker på dette partiet det meste av tiden på å leke gjennom turn. Trener gjør bevisste valg i treningen for å starte innøving av turn relaterte øvelser og stimulere barnas motoriske utvikling. Treningen består av høy aktivitet, selvstendighetstrening og øve seg på å samarbeide med andre i et treningsmiljø.

Foreldre og Barn (F&B)
En trening hvor foreldre og barn sammen får aktivisere seg gjennom turnaktivitet. Barna får øve seg med 1 til 1 veiledning fra foreldrene og samtidig øve seg på hvordan man skal forholde seg til andre i et treningsmiljø. Det er stort fokus på lek på trening.

Treningstider Hadsel vgs – Gymsalen

TidspunktTropp
Tirsdag 16:30-17:30 Turn med apparater 1.-2. klasse
Tirsdag 17:30-18:30Turn med apparater 3.-4. klasser
Tirsdag 18:30-20:00Turn med apparater 5. klasse og eldre
Tirsdag 20:00-21:00Dametroppen
Torsdag 16:00-17:00Show 5.-6. klasse
Torsdag 17:00-17:45Show 1.-2. klasse
Torsdag 17:00-17:30Paraturn
Torsdag 17:45-18:45Show 3.-4. klasse

Treningstider Hoppensprett Melbu

TidspunktTroppTrenere
Mandag 17:30-18:15Gymlek 2017 kulletIngrid og Sofie
Onsdag 17:00-17:30F&B 2021 kulletSunniva
Onsdag 17:30-18:15F&B 2019 kulletSunniva
Tordag 17:00-17:30F&B 2020 kulletEline
Tordag 17:30-18:15F&B 2018 kulletEline

Eksisterende medlemmer er allerede på plass i SPOND – ved ønske om bytte av parti eller utmelding av forening ber vi om at dette gjøres skriftlig via SPOND eller pr e-post til post@melboturnforening.no.

PÅMELDINGSSKJEMA for NYE MEDLEMMER