Om troppene 19/20

Paraturn
Trenere: May Bente Oshaug og Betty Ann Kristiansen
På dette partiet vil vi legge ekstra til rette for at funksjonsnedsatte barn skal få utvikle sine motoriske ferdigheter i trygge omgivelser. I turn er det flere grener innen paraturn man kan følge. Apparatturn og Rytmisk Gymnastikk er to av dem. Barn vil få erfaring med bevegelse til musikk og utfordringer i hinderløyper med tett oppfølging.

Foreldre og Barn (Født 2017/2016) 15 plasser pr kull
Trener: Sunniva Walle
Gjennom lek og bevegelse til musikk blir barna utfordret motorisk. Barna får erfaring med musikkleker og hinderløyper er en fast aktivitet. Foreldrene er med som veiledere.

Lekepartiet (Født 2015/2014) 15 plasser pr kull
Trenere: Lisa Rønning, Vilde Rødli, Frida Rønning, Lotte Kristiansen
Vi utfordrer barnas motorikk med varierte bevegelser til musikk, i leker og i hinderløyper. Barna får tidlig erfaring med turnelementer i trygge og sikre omgivelser.

Apparatturn gutter (1.-4. klasse) Totalt 15 plasser
Trener: Odd Oshaug, Julianne Adolfsen,
På disse gruppene får guttene utvikle sine ferdigheter i apparatene frittstående, bøylehest, svingstang, hopp, ringer og skranke.

Apparatturn jenter (1-2 og 3-4 klass) 15 plasser pr gruppe
Trenere:
Malin C. Oshaug, Malin C. Oshaug, Amalie C. Rørtveit, Lotte Kristiansen
På disse gruppene får jentene utvikle sine ferdigheter i apparatene frittstående, bom, skranke og hopp.

SALTO (3.-4. klasse og 5. klasse og eldre) 15 plasser pr tropp
Trenere: Asle Oshaug, Julianne Kjærvik
Bosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning er grunnlaget for disse troppene. Dette er en tropp hvor det er mye lek og moro, men også trening mot lagkonkurranser. De trener primært på apparatene hopp, trampett og matte. Troppen reiser på 2 konkurranser i regionen pr år.

Show og oppvisning (1.-4. klasse) 20 plasser
Trenere: Anette Andreassen og Elina Klaussen
Å bevege seg til musikk er en kunst. Denne troppen har fokus på oppvisning og trener på å bevege seg til musikk. De samarbeider og sammen bruker de dans, turn og akrobatikk for å lage show og oppvisning.

Trampett og Tumbling (6. klasse og eldre) 20 plasser
Trenere: Mats Celius Oshaug, Sivert Schultz Åsbakk
Dette er en ungdomstropp som trener trampett og tumbling. Dette er en sosial tropp med mange spennende aktiviteter for ungdom. Høy fokus på at det skal være GØY!

Voksenturn
Trenere: Malin Celius Oshaug og Mats Celius Oshaug
Basistrening for voksne er i fokus. En sosial tropp hvor vi tar i bruk turn som grunnlag for basistrening. Styrke, bevegelse og koordinasjon står på menyen.

Dametroppen
Trenere:
Å bevege seg til musikk er en kunst. Denne troppen har fokus på oppvisning og trener på å bevege seg til musikk. De samarbeider og sammen bruker de dans, turn og akrobatikk for å lage show og oppvisning.

Apparatturn Gutter og Jenter

Trenere: Amalie Celius Rørtveit, Mats Celius Oshaug, Malin Celius Oshaug, Odd Oshaug

Ekstra konkurranserettet trening.