SALTO

SALTO er et breddekonsept tilpasset gymnaster i alderen 8-19 år. Gymnastene trener elementer i apparatene hopp, trampett og matte.

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Konseptet er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Dere kan lese mer om det her!