Styret

Etter årsmøtet i Melbo Turnforening 18. mai 2020 er følgende personer valgt:

Leder – Mats Celius Oshaug
Nestleder – Hilde Kristin Rynesli
Leder: Mats Celius Oshaug
Nestleder: Hilse Kristin Rynesli
Styremedlem: May-Kristin Rørtveit
Styremedlem: Connie Edvardsen
Styremedlem: Cecilie Røgeberg
Styremedlem: Trine Bratland Rønning
Styremedlem: Frida Rønning

Varamedlemmer: Elisabeth O. Korneliussen og Lotte Kristiansen

Økonomikomite:
May Bente Oshaug, Karoline Frantzen, Roy Kristiansen, Sunniva Walle, Siri Brun og Joakim Forøysund.

Revisor: Trude Grønbech

Materialforvalter: Asle Oshaug