Show og Oppvisning!

Show og oppvisning begynner kl 16:00 i Vesterålshallen. Vi har satt opp følgende oppvisningsrekkefølge:

 1. Blest
 2. Ballstad
 3. Melbo – Show
 4. Sørvågen
 5. Kabelvåg – SALTO
 6. Rognan
 7. Ballangen
 8. Stamsund
 9. Kabelvåg – Show
 10. Melbo – SALTO
 11. B&OI – River flows

All musikk sendes på mail eller leveres på lagledermøtet på fredag.

Reglement
Lørdags ettermiddag inviterer vi til show og oppvisningskonkurranse. Vi anbefaler alle lag å stille med oppvisning, og vi åpner for muligheten til å benytte rekvisitter. Konkurransen er delt i to grupper:

Liten tropp, inntil 20 gymnaster        3 minutter oppvisning
Stor tropp, over 20 gymnaster            5 minutter oppvisning
(En tropp må minst bestå av 4 gymnaster og gymnast kan maks delta på en tropp)

Vi velger å ikke sette noen begrensninger i forhold til utstyr, men oppvisningsgulvet er 20×25 meter. Vurderingskriteriene er som følger:

 • Teknisk kvalitet:
  Øvelsene skal være tilpasset gymnastenes ferdighetsnivå og sikkerheten skal ivaretas. Programmet skal ha målrettet treningseffekt. Gymnastene må vise god musikkforståelse.
 • Orginalitet, variasjon, evne til nytenkning:
  Det skal vises evne til orginalitet, variasjon og nytenking både ved valg av tema, musikk, kostymer, redskaper/ apparater, øvelsesutvalg, formasjoner, bruk av retninger og plan.
 • Underholdningsverdi:
  Oppvisningen skal vekke følelser og fange publikums oppmerksomhet gjennom hele programmet.
 • Helhetsinntrykk:
  Det skal være en sammenheng mellom tema, musikk, kostymer, redskaper/ apparater, uttrykk, øvelsesutvalg og formasjoner. Musikk: Hvis man bruker vokalinnslag bør det være for å understreke tematikken i oppvisningsprogrammet. Musikken skal tilpasses programmet karakter og oppbygging.

NB! Alle de 4 punktene har lik verdi, og vurderes utfra en skala fra 1 til 5. Poengoversikten er ikke offisiell og er kun tilgjengelig for synserne og sekretariatet. Alle som deltar mottar gull-, sølv-, eller bronseplassering.