Vaktlister

Vaktliste for ungdomsturnstevne til
her er den i PDF også Vaktliste stevne 19-21 mai 2017

Melbo Turnforening 19 – 21 mai 2017

Det nærmer seg stevnehelg her på Melbu og da er det vel på tide at dere får oversikt over hvilke(n) oppgave(r) dere er satt opp på.  Det var dårlig med respons på forespørselen vår for en tid tilbake hvor dere kunne komme med ønsker/tilby deres hjelp til stevnehelga. Vi har derfor måttet ta oss den frihet å sette folk opp i komiteer og på diverse oppgaver, sånn at vi får dekket alle oppgavene.

Beklageligvis er det noen som får beskjed veldig seint, men vi håper dere likevel er sporty og stiller opp og hjelper oss med avviklingen av stevnehelga.

Noen har kommet med ønsker og vi har så langt vi har fått det til satt dere opp på disse ønskene. Noen familier har fått flere oppgaver, mens andre har fått bare en. Der det står navn på begge foresatt er det ikke nødvendig at begge to stiller, men gjerne hvis dere har anledning. Vi håper alle er positive til oppsettet, og at alle er klar til å gjøre en felles innsats.

Hvis der er noen som ser de ikke kan stille der de er satt opp, må de prøve å bytte internt så raskt som mulig. Alle bytter må registreres hos vaktansvarlig snarest.

Møt opp 10 minutter før oppgitt tid for overlapping, og regn med 10 minutter etter vaktslutt. Hvis neste vakt ikke kommer, kontakt vaktansvarlig. Vaktansvarlig har også instruksene for hva som må gjøres.

Telefon stevnekontor: May Bente – 99526322 / Hilde Rynesli – 90852226

Vakttelefon for skole/overnatting: 95166284 – Melbo Turnforening

10.00 – 14.00  Hanne Henriksen                                          14.00 – 18.00 Cecilie Røgeberg

 

Nattevakt ved Melbu skole/ungdomsskolebygget: fredag til lørdag fra kl. 23.30 – 07.00

Ivan Ellingsen                           Line Grongstad Jenssen

 

Nattevakt ved Melbu skole/ungdomsskolebygget: lørdag til søndag fra kl. 23.30 – 07.00

Per-Ove Norlunn                      Svanhild Arntzen

 

Rigging og klargjøring i Vesterålshallen fredag  – fra kl. 17.00 à                         

Ansvarlig: Mats Celius Oshaug – 48157926

Ivan Ellingsen                                     Toni Gjessing                                    Mia Nikoline D. Olsen

Tove/Harald Steffensen                     Roy Kristiansen                                 Asle Oshaug

Per-Ivar Pettersen/Sølvi Bergli         Heidi Højer Ditlevsen                        Odd Oshaug

Hans Chrisitian Høitorp                    Line G./Jan Erik Jenssen                   Marita D. Olsen

Wenche Jakobsen                              Astrid Hansen/Per Ø. Tjeldnes          Edvard K. Bjørk

 

I tillegg møter resten av styret, økonomikomiteen og trenerne (gjelder alle trenere).

 

Rydding i Vesterålshallen søndag – fra ca. kl. 10.30

Ansvarlig: Mats Celius Oshaug – 48157926

Sivert Schultz Åsbakk                                               Vårin Martinussen

Matilde Reinsnes                                                       Lin Hermansen

Odd Oshaug                                                             Asle Oshaug

Mia Nikoline D. Olsen                                              Edvard K. Bjørk

 

I tillegg møter styret, økonomikomiteen og trenerne (gjelder alle trenere)

 

Kakebaking lørdag – kakene leveres i Vesterålshallen kl. 10.00                  

Ansvarlig: Linn Johansen-Mælen (97131669) og May Bente Oshaug (99526322)

Sverre Larsen                         Astrid Hansen                        Gry Mellem

Lin Hermansen                      Lisa Schønsee                        Mariann Hartviksen

Ann-Lisbeth K. Hagen           Connie Edvardsen                  Anne Karin Richardsen(Glutenfri kake)

Krit Waensila                         Kurt Engum                           Svanhild Arntzen

Tonje Melhus                         Renate Gjessing                     Linn Grønås

Jannicke Johansen                 Grete Larsen (2)

 

Kakebaking lørdag – kakene leveres i Vesterålshallen kl. 14.00                  

Ansvarlig: Linn Johansen-Mælen (97131669) og May Bente Oshaug (99526322)

 

Niklas Jørstad                        Arne Pedersen                        Lill Grethe Jakobsen

Mari Fjellanger                      Nina Jørgensen                      Renathe Hegland

Siri Jeanette Aas                    Tora Grunnfoss                      Tori Winther

Cathrine Martinsen                Deko Haji                               Emilie Gratland

Marte Steffensen                   Siri Brun                                Ingvild Eriksen

Lina Vibe                               Tove/Harald Steffensen         Heidi Højer Ditlevsen

Trine Bratland Rønning         Hege Hovland (2)                  Karina Ovaldsen (2)

 

Billettsalg i Vesterålshallen lørdag 14.00 – 14.45                                                     

Hege Hovland                 Tonje Delp

Billettsalg i Vesterålshallen lørdag 15.30 – 16.15                                                      

Stine Molund                  Wenche Jakobsen

 

Kveldsmat fredag i Melbu Samfunnshus, kl.  18.00 – ca. 21.00

Vaktansvarlig: Betty-Ann Kristiansen (47606498) og Lisa Schønsee (41218478)

Lisa Schønsee                        Trine Bratland Rønning

Betty-Ann Kristiansen           Kristin Vindal

 

Frokost lørdag i Melbu Samfunnshus, kl.  06.30 – ca. 09.00

Vaktansvarlig: Åse Straumholm Fagerli (90549392)

Trond Fjeld                            Vårin Martinussen

Kirsten Hadsel                       Åse Fagerli

 

Frokost søndag i Melbu Samfunnshus, kl.  07.45 – ca. 10.30

Vaktansvarlig: Betty-Ann Kristiansen (47606498) og Lisa Schønsee (41218478)

Kirsten Hadsel                       Lisa Schønsee

Betty-Ann Kristiansen           May Bente Oshaug

 

Festmiddag lørdag: Oppmøte i Samfunnshuset. 19.30 – ca. 21.30                       

Vaktansvarlig: Gry Schultz (97157933)

Kirsten Hadsel                       Lisa Schønsee                        Betty-Ann Kristiansen

Gry Schultz                            Linn Johansen-Mælen           Linn Grønås

May Bente Oshaug                Sunniva Walle                       Hans Christian Høitorp

 

Diskotek i Samfunnshuset – kl. 21.00 – ferdig ca. 24.00       

Vaktansvarlig: Gry Schultz (97157933)

Gry Schultz                            Linn Johansen-Mælen                       Christine Strand

Signe Winther                        Asle Oshaug                                      May Bente Oshaug

Hans Christian Høitorp

 

Vaktansvarlig for alle øktene med kafe-vakter:

Linn Johansen-Mælen (97131669) og May Bente Oshaug (99526322)

 

Kafe i Vesterålshallen lørdag kl. 08.00 – 11.00

Gry Mellem                           Linn Grønås                           Jannicke Johansen

June Olsen                             Lene Mathisen                       Hans Petter Andreassen

Amonsri Knudsen

 

Kafe i Vesterålshallen lørdag kl. 10.30-13.30

Mariann Hartviksen               Astrid Høitorp            Ken Vidar Nilsen

Anette Benjaminsen              Kristin Vindal            Svanhild Arntzen

Ljubov Vladimirovna

 

Kafe i Vesterålshallen lørdag kl. 13.30 – 16.00

Sunniva Walle                        Anette Ulnes Pedersen                      Marianne Fjellgaard

Ragnhild Stikholmen             Guro Holten Hellesø                         Naveen Bharat

Rebecca Thuv-Jenssen          Ruta Haile

 

Kafe i Vesterålshallen lørdag kl. 15.45 – ca. 19.00 (eller ferdig rydda)

Bent Kristoffersen                 Duale Abdullahi Hassan                    Christine Strand

Line Grongstad Jenssen         Umaphorn Wongsurin Dreyer           Camilla Aunan

Sara Strømberg-Skogstad      Signe Winther

 

NB! Ta med merkede kakespader. Vi har ingen mulighet til å oppbevare/ta vare på tomme kakefat/kaker som er igjen. Ber derfor om at dette hentes seinest kl. 18.00 på lørdag, i Vesterålshallen.

 

Inngang:

Voksne kr. 100,-

Barn og turnere gratis!

 

På forhånd takker vi alle som stiller opp og hjelper oss til å gjøre dette arrangementet

til ei flott helg for alle deltakerne på dette ungdomsstevnet J

 

Turnhilsen fra

Styret i Melbo Turnforening

 

Hvis du er forhindret fra å stille i din komite, må du selv finne en stedfortreder/bytte med andre, eller snarest kontakte en av de ansvarlige.