Prosjektbeskrivelse

Prosjektet med realisering av en turnhall for barn, ungdom og voksne i Hadsel er i en spennende fase hvor vi skal sikre finansiering. 21. januar overleverte vi vår prosjektbeskrivelse med søknad om finansiering til Hadsel kommune. Søknaden inneholder også et ønske om oppføring på listen for prioritering for Spillemidler fra Hadsel kommune.

Investeringsbudsjett for turnhallen er kr 20.000.000 uten serviceanlegg. Etableringen er planlagt i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg og skal benytte seg av de allerede eksisterende dusj- og sanitær fasiliteter. Foreningen har i søknaden bedt kommunen om et tilskudd på kr 6.330.000 til prosjektet. Tilskuddet utgjør ca 31% av den totale investeringskostnaden for turnhallen. Resterende kostnader skal finansieres med spillemidler, mva kompensasjon, sponsormidler og egenkapital fra turnforeningen.

Styreleder Mats Celius Oshaug orienterte formannskapet i Hadsel kommune om prosjektet 21. januar 2021 – du kan se orienteringen i sin helhet på Hadsel kommune sin Youtube kanal ved å følge denne linken – start ved ca 09:30.

Prosjektbeskrivelsen kan leses i sin helhet her –